RODO obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Tylec. Specjalista do spraw żywienia - dietetyk z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul.Dobrzyńska 142H, NIP: 9492138831, REGON: 243540745, Adres e-mail: ewapsychodietetyk@gmail.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym oraz do przedstawienia oferty jeśli osoba wyrażająca zgodę poprosi o ofertę.
 3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
  • w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, którym jest dążenie do załatwienia sprawy)
  • w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych zgodnie z art 6 ust. 6 lit. c
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
   • wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
  2. dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, nie dłużej niż jeden rok od zakończenia korespondencji
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 6. Gdy uzna Pan/Pani, iż Ewa Tylec. Specjalista do spraw żywienia - dietetyk, jako administrator danych, przetwarza dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
Zapisz Się na Newsletter i Nie Przegap Wartościowych Treści i Zniżek!
Zapisz się na Newsletter
© 2023 ewapsychodietetyk.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: lekrotech.pl